Pagina principala
Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si Strategii
Rapoarte si Studii

 

ORGANIZARE-FUNCTIONARE

 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, structura teritoriala a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, functioneaza ca institutie descentralizata, cel mai important organism de implementare a politicilor si programelor legate de piata muncii.

Desi o institutie tanara, agentia s-a impus deja ca un lider al pietei serviciilor sociale din Romania, iar prin calitatea serviciilor sale, prin abordarea flexibila si moderna a problemei somajului, a reusit sa acorde consultanta si asistenta sociala unui numar impresionant de oameni.

Incepand cu data de 1 ianuarie 1999, agentia functioneaza ca organism independent prin preluarea Oficiului Forta de Munca Judetean .

 

OBIECTIVE

Activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca s-a desfasurat in cadrul obiectivelor generale stabilite in “Planul de Actiuni al Programului de Guvernare” si a “Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2002-2004”:

  • cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si implicit reducerea somajului;

  • diversificarea pachetului de masuri active pentru stimularea ocuparii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

  • cresterea veniturilor Bugetului asigurarilor pentru somaj in vederea asigurarii resurselor financiare necesare pentru sustinerea masurilor active de stimulare a ocuparii fortei de munca;

  • utilizarea eficienta a Bugetului asigurarilor pentru somaj si cresterea ponderii sumelor alocate masurilor active in totalul cheltuielilor efectuate.

Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca a fost realizat, in contextul pregatirii Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana, in cadrul proiectului de infratire institutionala cu PHARE RO 9908, plan ce a fost conceput pe baza liniilor directoare ale strategiei europene privind ocuparea fortei de munca, adoptate anual de Consiliul Uniunii Europene, ca urmare a procesului inceput odata cu summitul de la Luxemburg din anul 1997 si in conformitate cu Titlul VIII al Tratatului de la Amsterdam. Planul structurat pe cei 4 piloni si cele 18 linii directoare ale Strategiei Uniunii Europene in domeniul ocuparii fortei de munca, a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 759/2002.

 
CONDUCEREA

Agentia judeteana este condusa de un director executiv, numit de presedintele agentiei nationale, sprijinit in desfasurarea activitatii de Consiliul Consultativ, organism tripartit, alcatuit din 15 membrii reprezentand autoritatile publice locale si organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

 

 

 

 

Pagina principala ] Legislatie ] Conducere ] Organizare ] Programe si Strategii ] Rapoarte si Studii ]

Copyright © 2005 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Ultima modificare: 14-03-2016 16:01:03