Pagina principala

 

 

Obiectivele principale

ale Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca OLT sunt:     

 • prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;

 • incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

 • sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;

 • asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;

 • stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;

 • stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;

 • imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;

 • cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;

 • protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

 

 

Atributiile

Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca OLT sunt:  

 • asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

 • organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;

 • actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;

 • coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;

 • organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui lac de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;

 • coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal;

 • sustine relatii de parteneriat si cofinaritare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;

 • aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

 • asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

 • face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial;

 • administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;

 • acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

 • propun programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;

 • elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;

 • aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;

 • realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;

 • promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila in colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, infiintata in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si,Familiei;

 • organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;

 • evalueaza si selecteaza proiectele;

 • monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;

 • pregateste si incheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;

 • raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;

 • evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.

 

 

Pagina principala ]

Copyright 2005 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Ultima modificare: 14-03-2016 15:45:17