AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT - SPECIALISTI LA DISPOZITIA DUMNEAVOASTRA

Pagina principala

 

STAGIUL PENTRU ABSOLVENTII DE INVATAMANT SUPERIOR

 

Angajatorii care incheie un contract de stagiu cu absolventii de invatamant superior, beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii acestuia, de o suma in cuantum de 2.250 lei/lunar, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Contractul de stagiu se incheie la aceeasi data cu contractul individual de munca, durata fiind de 6 luni. Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul. Pe perioada stagiului, stagiarul va fi coordonat si supravegheat de un mentor desemnat de angajator.

Scopul efectuarii stagiului este de a asigura tranzitia absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca in vederea integrarii in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.

Angajatorii au obligatia sa comunice AJOFM Olt locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior prin incheierea de contracte de stagiu. Comunicarea se face prin transmiterea catre agentie a formularului “SITUATIA privind locurile de munca vacante”, cu mentiunea ca la rubrica “Observatii” se adauga si termenul “stagiu”.

In vederea acordarii stimulentului financiar lunar din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorii încheie o conventie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu.
În situația în care convenția nu se încheie în termenul mentionat, angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru acel contract de stagiu.

 

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior

NORME METODOLOGICE din 4 iunie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior

 

Pagina principala ]

Copyright © 2005 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Ultima modificare: 25-07-2018 14:00:55